Motie Koffeman (PvdD) over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belas­ting­dienst


22 februari 2022


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Belastingdienst kampt met inadequate ICT systemen en gebrek aan menskracht,

overwegende dat noodzakelijke fiscale maatregelen daardoor te lang moeten wachten op implementatie,

verzoekt de regering alles te doen wat nodig is om de ICT systemen en bemensing van de Belastingdienst op zo kort mogelijke termijn op orde te krijgen en de Kamer driemaandelijks over de voortgang te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Schalk
Raven
Janssen
Faber
Van Rooijen
Frentrop
Rosenmòˆller
Van der Linden


Status

Aangenomen

Voor

FVD, Fractie Nanninga, Fractie Otten, ChristenUnie, VVD, PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV, CDA, PvdA, SGP

Tegen

D66

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Lees verder

    Learn More Doneer