Motie Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stik­stof­ruimte


22 februari 2022


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de handel in stikstofruimte volgens diverse rechterlijke uitspraken leidt tot onwenselijke situaties,

overwegende dat een groot aantal provincies naar aanleiding daarvan de handel in stikstofruimte heeft stilgelegd of overweegt dat te doen,

verzoekt de regering de handel in stikstofruimte landelijk te verbieden tot het moment dat ongewenste neveneffecten in kaart gebracht zijn en ter beoordeling van het parlement sluitend voorkomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, SP, PvdD

Tegen

FVD, Fractie Nanninga, ChristenUnie, VVD, OSF, 50Plus, CDA, D66, SGP, Fractie Otten

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studenten

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst

Lees verder

    Learn More Doneer