Motie Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor onge­richte reclames voor risi­co­volle kans­spelen


22 februari 2022


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de opening van de onlinekansspelmarkt er een grote toename is van het aantal uren dat mensen doorbrengen op onlinegoksites en dat consumenten op allerlei media geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid ongerichte reclames voor kansspelen op afstand,

overwegende dat het aanwakkeren van het deelnemen aan kansspelen niet het doel was van het legaliseren van online kansspelen, maar nu in feite wel het resultaat is, met mogelijk grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals financieĢˆle problemen en verslavingsproblematiek,

overwegende dat het grote aantal reclames niet in verhouding staat tot het doel van de Wet kansspelen op afstand, namelijk het realiseren van kanalisatie naar legaal aanbod,

overwegende dat het kabinet ondanks diverse verzoeken vanuit het parlement om te komen tot een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, het een dergelijk verbod nog niet heeft ingesteld,

verzoekt de regering in de aanloop naar een wettelijk verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, op de kortst mogelijke termijn te komen tot een beperkte venstertijd van een uur per dag waarin maximaal 1 reclame voor kansspelen per reclameblok op radio en TV wordt toegestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Van Rooijen
M.L. Vos
Janssen
Raven


Status

Aangehouden

Voor

Tegen