Motie Koffeman (PvdD) over compen­satie van door het leen­stelsel gedu­peerde studenten


22 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten die tot 2015 studeerden gemiddeld € 14.000 aan basisbeurs ontvingen gedurende vier studiejaren;

overwegende dat studenten tussen 2015 en 2023 door de invoering van het leenstelsel het geld dat een student voor de invoering van het stelsel vanuit de basisbeurs zou hebben ontvangen, hebben moeten lenen;

overwegende dat studenten bij realisatie van het kabinetsvoornemen om de studiebeurs te herintroduceren vanaf 2023 naar alle waarschijnlijkheid eenzelfde bedrag zullen ontvangen;

verzoekt de regering om deze studenten op een behoorlijke wijze te compenseren, zodanig dat de compensatie een vergelijkbare hoogte heeft als de giften aan de studenten die onder de basisbeurs vielen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Fractie Nanninga, Fractie Otten, 50Plus, PvdA, PvdD, SP, OSF

Tegen

FVD, PVV, D66, VVD, ChristenUnie, CDA

Lees onze andere moties

Motie Prast (PvdD) over Inci­dentele supple­toire begroting Onderwijs, Cultuur en Weten­schap 2022 inzake verwerving kunstwerk (Vaan­del­drager/Rembrandt)

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte

Lees verder

    Learn More Doneer