Motie-Koffeman (PvdD) over het lage-inko­mens­voordeel


20 december 2022

36 202

L HERDRUK 1

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regeling Lage Inkomens Voordeel vooral voordeel oplevert voor grote ondernemingen en in veel mindere mate voor mensen met lage inkomens,

overwegende dat de LIV-regeling zelfs uitnodigt de lonen laag te houden en daarmee contraproductief kan werken in het compenseren van werknemers met de laagste inkomens,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de fondsen die beschikbaar zijn voor de LIV direct of zo spoedig mogelijk ten goede kunnen komen van werknemers,

en de Kamer daarover voor 15 januari 2023 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

page1image1271446432


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over de vrijstelling van btw voor pvt-zonnepanelen

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken

Lees verder

    Learn More Doneer