Motie-Koffeman (PvdD) over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken


20 december 2022

36 202

K

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering beloofd heeft om met informatie en oplossingen te komen voor chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken vanwege hun ziekte,

constaterende dat oplossingen bijvoorbeeld via de gemeentes, via de zorgverzekering en via het fiscale stelstel kunnen lopen,

verzoekt de regering voor 15 januari 2023 met de beloofde brief met oplossingsrichtingen te komen en aan te geven of en op welke wijze chronisch zieken aanspraak kunnen maken op het noodfonds energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV, VDD

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over het lage-inkomensvoordeel

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over het bevorderen van het gebruik van nachtstroom

Lees verder

    Learn More Doneer