Motie-Koffeman (PvdD) over de vrij­stelling van btw voor pvt-zonne­pa­nelen


20 december 2022

36 202

M

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanaf 2023 het btw-nultarief wordt toegepast op de levering en installatie van zonnepanelen, maar dat pvt-panelen, die zowel elektriciteit als warmte opwekken, niet vrijgesteld worden van btw,

overwegende dat het wenselijk is dat deze zonnepanelen ook vrijgesteld worden van btw, omdat deze goed passen in het energiesysteem door de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte,

verzoekt de regering te onderzoeken of ook pvt-panelen vrijgesteld kunnen worden van btw en dit voorstel op te nemen in het Belastingplan 2024, indien dit volgens de btw-richtlijn mogelijk is,

verzoekt de regering tevens te pleiten voor aanpassing van de btw-richtlijn of de interpretatie ervan om een vrijstelling voor pvt-panelen mogelijk te maken indien dit volgens de btw-richtlijn nu nog niet mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over het lage-inkomensvoordeel

Lees verder

    Learn More Doneer