Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het afschaffen van de BTW op groenten en fruit


1 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat toegang tot gezond en duurzaam voedsel van groot belang is;

constaterende dat de recente prijsstijgingen ook groente en fruit duurder maken;

verzoekt de regering om de btw op groente en fruit op zo kort mogelijke termijn af te schaffen, te beginnen met alleen de btw op onbewerkte groente en fruit, en om zo snel mogelijk daarna de btw op alle gezonde groente- en fruitproducten af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het maximum voor vrijstelling van giften aan neveninstellingen

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over een aangepaste stroppenregeling

Lees verder

    Learn More Doneer