Motie Koffeman (PvdD) c.s. over een aange­paste strop­pen­re­geling


1 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat de stroppenpot vogelgriep die voor vijf jaar bedoeld was, reeds na 2,5 jaar uitgeput is;

Overwegende dat vogelgriep endemisch geworden is, waardoor uitbraken van deze en andere zoönosen beschouwd dienen te worden als bedrijfsrisico;

Overwegende dat ruimingen ten gevolge van vogelgriep inmiddels meer dan 60 miljoen euro gekost hebben, waarvan een groot deel ten laste komt van de publieke middelen;

Verzoekt de regering in samenspraak met de sector te komen tot een aangepaste stroppenregeling, geheel gedragen door het bedrijfsleven, en de Kamer daarover te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen