Motie Koffeman (PvdD) c.s. over een aange­paste strop­pen­re­geling


1 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat de stroppenpot vogelgriep die voor vijf jaar bedoeld was, reeds na 2,5 jaar uitgeput is;

Overwegende dat vogelgriep endemisch geworden is, waardoor uitbraken van deze en andere zoönosen beschouwd dienen te worden als bedrijfsrisico;

Overwegende dat ruimingen ten gevolge van vogelgriep inmiddels meer dan 60 miljoen euro gekost hebben, waarvan een groot deel ten laste komt van de publieke middelen;

Verzoekt de regering in samenspraak met de sector te komen tot een aangepaste stroppenregeling, geheel gedragen door het bedrijfsleven, en de Kamer daarover te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het afschaffen van de BTW op groenten en fruit

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie voor de pechgeneratie

Lees verder

    Learn More Doneer