Motie-Koffeman (PvdD) over de imple­men­tatie van de aanbe­ve­lingen uit het Ex'tax Project


20 december 2022

36 202

N

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling en gebruik van grondstoffen kan bijdragen om arbeid goedkoper te maken en grondstofgebruik te verminderen,

overwegende dat daarmee de maakindustrie bevorderd kan worden en klimaatdoelen haalbaarder te maken,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tax project,

en de Kamer binnen zes maanden over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV, Fractie Otten, VDD, deSGP

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Prast c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over de vrijstelling van btw voor pvt-zonnepanelen

Lees verder

    Learn More Doneer