Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belas­tingdruk


20 december 2022

36 202

I

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de marginale belastingdruk voor een modaal inkomen nu 49,54% is en daarmee iets hoger is dan de marginale druk voor een topinkomen, die 49,5% bedraagt,

constaterende dat een verpleegkundige of een leerkracht dus een hoger marginaal belastingtarief betaalt dan een medisch specialist of topambtenaar,

constaterende dat deze wijze van verdeling van belastingdruk onwenselijk is,

verzoekt de regering voor het Belastingplan 2024 te bezien hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dat het marginale tarief voor een topinkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over het bevorderen van het gebruik van nachtstroom

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) om sport weer op te nemen in curriculum mbo

Lees verder

    Learn More Doneer