Motie-Prast (PvdD) om sport weer op te nemen in curri­culum mbo


24 januari 2023

K MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bewegen van groot belang is voor de gezondheid;

overwegende, dat sportlessen in het VWO en HBO wel, maar in het MBO niet een verplicht onderdeel uitmaken van het curriculum;

overwegende, dat jongeren in het MBO minder voldoen aan de landelijke beweegnorm dan jongeren op de HAVO en het VWO;

overwegende, dat het kabinet gezondheidsachterstanden wil wegwerken;

overwegende, dat jongeren ongeacht hun opleidingsniveau op school de kans moeten hebben om te investeren in hun gezondheid;

verzoekt de regering om te onderzoeken of sportonderwijs kan terugkeren in het curriculum van het MBO en hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, PVV

Tegen

VDD, CU, CDA, FVD, D66, GL, dePvdA, OSF, 50Plus, Fractie Otten, Fractie Nanninga, Fractie Frentrop

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) over financiƫle compensatie zorgmedewerkers met long-covid

Lees verder

    Learn More Doneer