Gewij­zigde motie-Prast c.s. over het voorkomen dat banken betaal­re­ke­ningen weigeren of eenzijdig opheffen


29 november 2022

36 200

AO

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PRAST C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTERS AI

Voorgesteld 29 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens de artikel 4:71f Wft banken verplicht zijn een basisrekening aan te bieden aan natuurlijke personen die een geldige woon- en verblijfplaats in de EU hebben;

dat het volgens de Hoge Raad vrijwel onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer zonder te beschikken over een betaalrekening bij een bank;

dat er berichten zijn over het weigeren door banken een rekening te openen of dat banken rekeningen eenzijdig opheffen voor natuurlijke en rechtspersonen (waaronder stichtingen met sociale en ideële doelen) en voor politiek prominente personen (PEP) en hun aanverwanten;

verzoekt de regering te voorkomen dat banken een rekening weigeren of eenzijdig opheffen zonder dat daar vanuit perspectief van witwassen een gerechtvaardigde reden voor is,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

FVD, Fractie Nanninga, Fractie Otten, PartijvoordeDieren, CU, VDD, PvdA, ChristenUnie, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV, CDA, Fractie Frentrop, D66, SGP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prast c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project

Lees verder

    Learn More Doneer