Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verkleinen van het schul­denleed van de pech­ge­ne­ratie


31 oktober 2023

36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

E MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de «pechgeneratie» van studenten die noodgedwongen hebben moeten lenen onder het «sociaal leenstelsel», niet toereikend is voorgelicht over de risico’s van rentestijging en de moeilijkheid van het afsluiten van een hypotheek naast hun studielening;

overwegende dat de dreigende verhoging van de rente op studieleningen de «pechgeneratie» verder zou duperen;

verzoekt de regering te komen met voorstellen om het schuldenleed van studenten uit de «pechgeneratie» drastisch te verkleinen, de financiering daarvan te vinden in een versnelde afschaffing van fossiele subsidies, en de Kamer daarover binnen drie maanden te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Visseren-Hamakers

Nicolaï


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GL-PvdA, Volt

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruit

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over minder verbruikersbelasting op dranken zonder toegevoegde suikers

Lees verder

    Learn More Doneer