Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maat­werk­op­lossing voor studenten met een chro­nische ziekte of func­tie­be­perking


6 juni 2023

36 229 I

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten met een chronische ziekte of functiebeperking bij studievertraging een jaar langer recht hebben op een beurs;

constaterende dat studenten met een chronische ziekte of functiebeperking vaak niet de mogelijkheid hebben van een bijbaan en vaak hogere
kosten van levensonderhoud hebben;

verzoekt de regering te komen met een maatwerkoplossing zodat studenten met een chronische ziekte of functiebeperking langer dan een jaar uitloop van hun studie kunnen hebben met behoud van studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Fractie Frentrop, FVD, PvdD, SP, D66, Fractie Nanninga, GL, OSF

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie

Lees verder

    Learn More Doneer