Motie-Koffeman over capa­ci­teits­gebrek toezicht­houders veehou­derij


28 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat illegale mestverwerking reeds decennialang een groot probleem vormt voor natuur en milieu,

overwegende, dat de NVWA nalevingsonderzoek heeft moeten stakenwegens tekort aan menskracht,

overwegende, dat het OM het aanpakken van criminele organisaties in de mestsector heeft moeten laten varen wegens gebrek aan menskracht,

verzoekt de regering te komen met een zodanig plan van aanpak dat capaciteitsproblemen bij de toezichthouders in de veehouderij geen reden meer kunnen zijn om criminele activiteiten in de mestsector niet te vervolgen,

verzoekt de Kamer daarover binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Teunissen
Vos
Meijer
Ganzevoort
Nagel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV

Tegen

CDA, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie-Teunissen over het aanbod van vegetarische maaltijden in de Eerste Kamer

Lees verder

Motie-Koffeman over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen

Lees verder

    Learn More Doneer