Motie Koffeman over capaciteitsgebrek toezichthouders veehouderij

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat illegale mestverwerking reeds decennialang een groot probleem vormt voor natuur en milieu,

overwegende, dat de NVWA nalevingsonderzoek heeft moeten stakenwegens tekort aan menskracht,

overwegende, dat het OM het aanpakken van criminele organisaties in de mestsector heeft moeten laten varen wegens gebrek aan menskracht,

verzoekt de regering te komen met een zodanig plan van aanpak dat capaciteitsproblemen bij de toezichthouders in de veehouderij geen reden meer kunnen zijn om criminele activiteiten in de mestsector niet te vervolgen,

verzoekt de Kamer daarover binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Teunissen
Vos
Meijer
Ganzevoort
Nagel
 

Status: Verworpen
Voor: PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV
Tegen: CDA, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP