Motie-Teunissen over het aanbod van vege­ta­rische maal­tijden in de Eerste Kamer


27 juni 2017

De Kamer,


gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de consumptie van dierlijke eiwitten zware belasting van dieren, natuur, milieu en klimaat met zich meebrengt,


overwegende, dat via omkering van de sociale norm de consumptie van dierlijke eiwitten drastisch zou kunnen worden ingeperkt zonder dat iemands vrije keuze wordt aangetast,


overwegende, dat we als volksvertegenwoordiging een voorbeeldfunctie hebben op het punt van duurzame gedragsverandering, spreekt uit als haar wens dat de maaltijden die in de Eerste Kamer geserveerd worden in principe vrij van vlees en vis zullen zijn,

waarbij die producten op verzoek voor ieder die dat wenst beschikbaar zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Koffeman
Van Apeldoorn
Meijer
Ruers
Köhler


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. inzake toetsingskader tegen bescherming tegen geur, geluid en trilling

Lees verder

Motie-Koffeman over capaciteitsgebrek toezichthouders veehouderij

Lees verder

    Learn More Doneer