Motie Koffeman c.s. over aanhouden wets­voorstel tolheffing Blan­ken­burg­tunnel tot er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project


1 december 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor hindervrije inpassing van de Blankenburgtunnel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen,

Overwegende dat de zienswijzenprocedure rond de Blankenburgtunnel niet is afgerond,

Overwegende dat daarmee de noodzakelijke kosten voor het project niet inzichtelijk zijn,

Verzoekt de regering het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgtunnel aan te houden totdat meer helderheid is over de finale vorm en kosten van het project,

En gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. inzake Melkveewet

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats

Lees verder

    Learn More Doneer