Motie Teunissen c.s. over afre­kenbare doel­stel­lingen voor een gunstige staat van instand­houding van soorten en habitats


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijk de resultaatsverplichting heeft om te voldoen aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats,

overwegende dat de Wet natuurbescherming van provincies niet meer dan een inspanningsverplichting ter zake vraagt,

verzoekt de regering binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet met provincies afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Meijer
Koffeman
Vos
Köhler
Lintmeijer


Status

Ingediend

Voor

PvdD, CU, GL, 50Plus, SP

Tegen

VVD, PvdA, SGP, CDA, D66, PVV, OSF

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over aanhouden wetsvoorstel tolheffing Blankenburgtunnel tot er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over het afzien van een categoriale vrijstelling voor het doden van beschermde dieren

Lees verder

    Learn More Doneer