Bijdrage Koffeman Wijziging Wet op de kans­spelen


11 februari 2019

Voorzitter,

Een online gokje wagen op de uitkomst van dit debat. Het zou kunnen op de website triple 8 sport.com, waar je ook kunt gokken op de uitslag van de komende Deense verkiezingen, de vraag wie de Democratische presidentskandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt (ik gok op Cory Booker) , wie de Republikeinse kandidaat wordt (ik gok op Donald Trump) en wie de volgende Amerikaanse president wordt, daar durf ik vooralsnog geen voorspelling over te doen, er gaat nog veel gebeuren op dat front tot 2020.

Op alles wat onzeker is, kan gegokt worden, nu ook in de beslotenheid van de eigen prive-omgeving, op je smartphone, je computer of je tablet. Niemand die zich ertegenaan bemoeit hoeveel je inzet, niemand die erom maalt dat je verliest. En als je een keer wint, is de kans groot dat je die winst weer omzet in verlies in de hoop op grotere winst.

De Nederlandse regering zet in op het mogelijk maken gokken op afstand, met verscherpt toezicht als risicoreductie.

Men hoeft geen ingewijde in de gokwereld te zijn om te weten dat dat niet gaat werken.

Het kabinet heeft er ook een wonderlijke redenering over opgebouwd. Op dit moment loopt het illegale online gokken zozeer te spuigaten uit, dat er niet te handhaven is. Handhavingscapaciteit is sowieso een lastig ding, sinds de Nederlandse overheid vol inzette op zelfregulering op alle fronten, maar in dit geval volgt wel een zeer wonderlijke redenering: als we het online gokken legaliseren, kunnen we de beperkte handhavingscapaciteit inzetten op de resterende illegale gok-activiteiten.

Verklaar een deel van wat we nu onwenselijk vinden legaal, en de te bestrijden illegaliteit wordt vanzelf overzichtelijker is de stelling, waarvan de uitkomst uiterst onzeker geacht wordt door deskundigen.

Wij worden geacht in dit huis te waken over de handhaafbaarheid, het aspect dat we te maken hebben met een verschijnsel als gokverslaving, zou ons reden moeten geven tot uiterste behoedzaamheid.

De kans op gokverslaving wordt met de nieuwe wet aanzienlijk vergroot, volgens prof Arie Dijkstra van de Rijks Universiteit Groningen.

Groter dan verslaafd te raken aan fysiek gokken in een gokhal. Dat heeft volgens Dijkstra meerdere redenen.(ik citeer) "Online heb je technische mogelijkheden. Die kunnen op de milliseconde nauwkeurig aansluiten op de wensen van de gebruiker. Daarnaast mis je een sociale structuur als je in je eentje zit te gokken. Niemand ziet dat je boos bent als je verliest en niemand ziet dat je weer teveel inzet. Je wordt niet bijgestuurd. "

Dat zei ook Bas Brons, verslavingstherapeut, vorige week in een vandaag. Hij ziet in zijn behandelkamer steeds vaker jongeren die zich te goed doen aan online gokken.(en citaat uit de uitzending) "Veel jongeren van de internetgeneratie ontdekken deze vorm van gokken. Dat begint vaak heel onschuldig. Maar als ze bij ons komen zijn ze helemaal vastgelopen. De herinnering aan het gewonnen geld blijft hangen, maar ze vergeten ook dat ze geld verloren hebben. Ze kunnen dan niet meer stoppen."

Hoogleraar Dijkstra ziet niets in legalisering van het online gokken (ik citeer): "Het symbool dat iets legaal is betekent ook dat veel brave burgers denken: nu mag het van de overheid. Dat zal voor veel mensen een drempel wegnemen. Ik voorspel dat er meer mensen in aanraking komen met online gokken en daaronder zullen ook weer gokverslaafden zijn."

De vraag voor de doorgewinterde gokker is of dit debat tevoren gefixed is, of een open eind heeft.

Gokken is kansen wegen, inclusief de kans van matchfixing.

In de Tweede Kamer werd deze wet aangenomen met steun van PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.

Maar de ingewijde gokker weet dat de PvdA toen in de coalitie zat en CDA en Christenunie niet. En dat de OSF niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is, en wel in dit huis.

Een mix van ogenschijnlijke onzekerheden. Het team van Dutch Cowboys gokt erop dat de wet er vrijwel zeker doorheen komt.

Het kabinet heeft de huid van de beer al geboekt, ondanks het feit dat het weet dat er fracties in dit huis zijn die willen dat de beer helemaal niet geschoten wordt, waaronder mijn fractie, wat u niet zal verbazen.

De analyse van Dutch Cowboys is als volgt:

In de rijksbegroting 2019 zien we de budgettaire gevolgen van de legalisering van kansspelen op afstand. Er wordt voor alleen de kansspelbelasting op sportweddenschappen uitgegaan van € 6.000.000,- aan extra belastinginkomsten in 2020, vanaf 2021 zou er jaarlijks € 12.000.000,- moeten binnenkomen. Andere casinospelen zoals bingo, blackjack, roulette of poker zijn hier nog niet in meegenomen. Wanneer het ingecalculeerde budget niet vrij zou komen is dit vrijwel altijd problematisch voor de minister. Het gat zou dan gedicht moeten worden door te bezuinigen of door budget vanuit andere potjes over te hevelen. Dat proces is moeizaam en tijdrovend, dus het is veelzeggend dat het kabinet erop gokt dat het wel goed zal komen met de instemming van de Eerste Kamer.

Een inzet van 6 miljoen belastinggeld in 2020 en 12 miljoen in 2020 is zelfs in de casinowereld een stevige gok.

Online gokken is een groeiende markt in Nederland, van anderhalf miljoen online gokkers in 2016 naar 1,8 miljoen eind 2018. Per jaar loopt de Nederlandse overheid tot € 175.000.000,- aan kansspelbelasting-inkomsten mis.

De belastingplicht voor zowel landgebonden aanbieders als aanbieders op afstand verschuiven van speler naar aanbieder. Aanbieders zullen over het zogenaamde ‘bruto-spelresultaat' (het verschil tussen de ontvangen inleg en de uitbetaalde prijzen) 29% belasting moeten afdragen. In het huidige systeem is de speler nog de belastingplichtige voor overige kansspelen zoals sportweddenschappen en prijsvragen.

Er wordt echter pas kansspelbelasting geheven vanaf prijzen die meer dan € 449,- bedragen.Wat het aantrekkelijk maakt om meer laagdrempelige gokspelletjes te introduceren, die belastingvrij gokken mogelijk maken en meer spelers zal kunnen aantrekken, zeker wanneer de nieuwe gelegaliseerde gokmogelijkheid potentiele spelers zal aantrekken met grootschalige reclamecampagnes. Ondanks de mogelijkheid van belastingvrij gokken voor kleine spelers,zal er per saldo meer belastinginkomsten gegenereerd worden, doordat de kansspeler minder winst boekt, dan het kansspelbedrijf, en het gelegaliseerde Nederlandse kansspelbedrijf makkelijker te traceren is dan de kansspeler die zaken doet met een illegale buitenlandse organisator van kansspelen, die met de huiidge handhavingscapaciteit door de Nederlandse overheid niet of nauwelijks op te sporen is.

In de argumentatie van de Nederlandse overheid ligt de nadruk op “Rien ne va plus” , om leden van dit huis over de streep te trekken om de gok toch maar te wagen, terwijl er in feite een carte blanche gevraagd wordt voor Faites vos jeux. Ga je gang maar, wat er ook van komt.

Voorzitter, niet inzetten op handhaving, maar op verruiming van de mogelijkheden tot online gokken

Op dit moment wordt geschat[1] dat de totale online gokindustrie 46,7 miljard dollar waard is. Maar dit gaat de komende periode ongekend hard groeien. Experts verwachten dat de waarde van de online gokindustrie ongeveer tweemaal zo hoog zal zijn in 2025, waar de $100 miljard al snel in zicht zal komen. Dit heeft te maken met de legalisering van het online gokken in verschillende landen (waaronder Nederland) en het groeiende aantal spelers in de landen die al een wettelijk kader hebben.

De wetsvoorstellen die vandaag voorliggen gaan niet bijdragen aan het verminderen van gokken en gokverslaving, maar tot een vergroting van het probleem.

Blijft de vraag of we bij het kansspel bij zitten en opstaan van volgende week geconfronteerd zullen worden met matchfixing of met een vrije stemming.

Tijdens het debat over integriteit in dit huis vorige week zagen we de minister van rechtsbescherming en z’n ambtenaren indringende gesprekken voeren met senatoren van coalitiepartijen. Ik weet niet waarover ze spraken, maar ik durf wel een klein gokje te wagen dat het debat van vandaag mogelijk ook even aan de orde gekomen zou kunnen zijn.

Kansberekening is afhankelijk van verschillende factoren, maar wanneer de huidige coalitiepartijen CDA en CU vasthouden aan hun stemgedrag in de Tweede Kamer, uit de periode dat ze nog niet in de regering zaten en de PvdA zich, verlost van de verantwoordelijkheid van coalitieafspraken.

Kansspelen staan in het huidige regeerakkoord. Maar zijn niet in ijzer en beton gegoten.

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” zijn de volgende afspraken met betrekking tot het kansspelbeleid opgenomen:

  1. 1. Bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd; 

  2. 2. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid zal bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving en; 

  3. 3. Wordt het bestaande rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast. 


De vraag is wat onder enigelerleiwijze in Nederland gevestigd verstaan moet worden. Valt daar alleen het Europese deel van het Koninkrijk onder of ook de warmere delen van ons land? Graag een reactie

Hoe wordt gemonitird dat de bijzondere aandacht die wordt besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving resultaat oplevert. Van welke afrekenbare doelstellingen gaat het kabinet uit?

De vraag van vandaag is hoe vrij CU en CDA zich voelen de uitbreiding van het online gokken op dit moment te blokkeren. Ze zijn niet gehouden in te stemmen volgens de letter van het regeerakkoord, maar de opbrengst van hun verwachte instemming is al wel ingeboekt in de begroting voor komend jaar.

Het kabinet zal een tegenstem niet echt waarderen, maar in het kader van het dualisme en uitgaande van de gedachte dat er geen sprake is van matchfixing op dit onderwerp, kon het nog weleens spannend worden.

Voorzitter, geld dat stom is, maakt recht wat krom is, maar geld verdienen over de ruggen van gokverslaafden en dat legitimeren met een gebrek aan handhavingscapaciteit om illegaal gokken tegen te gaan, is wat mijn fractie betreft te krom voor woorden.

Hoewel er nog geen lobbyregister is in dit huis, is duidelijk dat de lobby van het grote geld dat omgaat in de gokinustrie heftiger is dan veel andere onderwerpen het geval is.

Wat mijn fractie betreft is inzetten op adequate handhaving veruit te verkiezen boven inzetten op verruiming van de gokmogelijkheden.

Wij geloven niet in gokken op afstand maar onder begeleiding van een overheid die likkebaardend toekijkt.

Wij zeggen, rien ne va plus en hopen zeer dat er in dit huis een meerderheid te vinden is voor dat standpunt.

Dank u wel.

[1] https://www.statista.com/statistics/270728/market-volume-of-online-gaming-worldwide/

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm