Vragen Visseren-Hamakers over digitale euro


Indiendatum: 13 feb. 2024

Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de digitale euro COM(2023) 369 final.

Vragen aan de minister

Een van de argumenten voor de digitale euro is dat Europa minder afhankelijk wordt van (Amerikaanse) commerciële banken.

1. Kan de Minister meer uitleg verschaffen over deze zogenoemde afhankelijkheid?

Er wordt gesproken over een apart voorstel dat instandhouding van chartaal geld regelt.

2. Wanneer wordt dit voorstel behandeld?

3. Biedt dit voorstel de zekerheid dat chartaal geld altijd zal blijven bestaan?

Met de digitale euro kan men offline betalen - het saldo wordt dan bijgewerkt als de gebruiker weer online is.

4. Welke garanties biedt het voorstel dat anonieme betalingen, zoals met chartaal geld, mogelijk blijven?

5. Welke garanties biedt het voorstel voor de digitale euro voor mensen die geen toegang hebben tot digitaal betalingsverkeer, zoals mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of vluchtelingen, om deel te blijven nemen aan het betalingsverkeer?

Er wordt gesteld dat de digitale euro niet programmeerbaar zal zijn.

6. Is de niet-programmeerbaarheid van de digitale euro blijvend? Kan de minister dit garanderen? Waarom wel/waarom niet?

Vragen aan de Europese Commissie

Een van de argumenten voor de digitale euro is dat Europa minder afhankelijk wordt van (Amerikaanse) commerciële banken.

1. Kan de Commissie meer uitleg verschaffen over deze zogenoemde afhankelijkheid?

Er wordt gesproken over een apart voorstel dat instandhouding van chartaal geld regelt.

2. Wanneer wordt dit voorstel behandeld?

3. Biedt dit voorstel de zekerheid dat chartaal geld altijd zal blijven bestaan?


Met de digitale euro kan men offline betalen - het saldo wordt dan bijgewerkt als de gebruiker weer online is.

4. Welke garanties biedt het voorstel dat anonieme betalingen, zoals met chartaal geld, mogelijk blijven?

5. Welke garanties biedt het voorstel voor de digitale euro voor mensen die geen toegang hebben tot digitaal betalingsverkeer, zoals mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of vluchtelingen, om deel te blijven nemen aan het betalingsverkeer?

Er wordt gesteld dat de digitale euro niet programmeerbaar zal zijn.

6. Is de niet-programmeerbaarheid van de digitale euro blijvend? Kan de Commissie dit garanderen? Waarom wel/waarom niet?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over Nationaal Preventieakkoord en Gezonde School

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) inzake Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

Lees verder

    Learn More Doneer