Vragen van Prast (PvdD) over Nationaal Groei­fonds


Indiendatum: 2 nov. 2021

De leden van de PvdD danken de minister voor de update over de definitieve toekenning aan het Nationaal Onderwijslab. Ze hebben naar aanleiding van dit agendapunt de volgende vraag. Een maand geleden sloot de termijn voor het indienen van de nieuwe voorstellen van de kant van de ministeries voor een administratieve en procedurele toetsing door de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds (2e ronde). De ministeries hebben 37 voorstellen ingediend. Als deze leden het goed zien heeft geen van deze voorstellen betrekking op het voorkomen van zoönose-epidemieën en -pandemieën, hoewel dit meerdere ministeries raakt (EZK LNV, Financiën, VWS, SZW, …). Deze leden vragen de minister naar een toelichting hierop, in de hoop dat er alsnog een gezamenlijk voorstel door ministeries wordt ontwikkeld. Ze zien uit naar de reactie van de minister.

Interessant voor jou

Vragen van Prast (PvdD) over compensatie sluiting kolencentrales

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) over Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Lees verder

    Learn More Doneer