Vragen van Prast (PvdD) over Invest-NL


Indiendatum: 2 nov. 2021

De PvdD-fractie dankt de minister voor de beantwoording van de vragen over Invest-NL. Zij hebben naar aanleiding daarvan nog de volgende vragen.

De minister schrijft dat de ondersteuning van bedrijven en projecten gericht op CO2 reductie ook werkgelegenheid creëert. Bedoelt hij hiermee te zeggen dat het creëren van werkgelegenheid voor Invest-NL werknemers een doel van het fonds is?

Deze leden zien in de brief van de minister geen antwoord op de vraag of het feit dat Invest-NL, naast directe, ook fondsinvesteringen doet die gevolgen heeft voor de invloed van de minister als aandeelhouder op de projectkeuze (anders dan rendement/risico) en vragen de minister daar alsnog op in te gaan.

Biedt de door de minister genoemde aanvullende overeenkomst de mogelijkheid dat Invest-NL financiering verstrekt aan een project dat wel een maatschappelijke transitie-opgave realiseert, maar niet tot extra werkgelegenheid/groei leidt omdat werkgelegenheid verschuift van onduurzame naar duurzame productie?

Deze leden zien uit naar het antwoord van de minister.