Vragen van Prast (PvdD) over Eind­rap­portage Onbeperkt meedoen! 2018-2021


Indiendatum: jan. 2022

Voor de leden van de PvdD is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom hebben deze leden de volgende vragen:

- Hoe verhoudt de reductie van het aantal ov-haltes, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, zich tot het streven naar iedereen te laten meedoen? Voor mensen die slecht ter been zijn en die zich met de auto kunnen/willen verplaatsen zijn er wel mogelijkheden. Vanwaar dit verschil in benadering?

- Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel zijn er heel weinig geschikte brievenbussen, terwijl het juist voor hen moeilijk is om afstanden af te leggen. Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling?

- Het aantal postkantoren is eveneens verminderd. Dat is nadelig voor zowel mensen die geen grote kunnen afleggen als voor mensen in een rolstoel. Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling?

- Er zijn defecte liften in het Amsterdamse metronet die nu al een jaar niet gebruikt kunnen worden omdat de betreffende onderdelen niet beschikbaar zijn. Dit beperkt mensen met een rolstoel in hun bewegingsvrijheid en maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor mensen die geen trap kunnen lopen, om met het ov te reizen. Zou het beleid niet zo moeten zijn dat de exploitant altijd alle reserveonderdelen op voorraad heeft?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Lees verder

    Learn More Doneer