Vragen Koffeman (PvdD) over Toet­sings­kader Risi­co­re­ge­lingen voor de Borg­stelling MKB-land­bouw­kre­dieten


Indiendatum: jan. 2022

De leden van de PvdD fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw.

De leden hebben nog aanvullende vragen over de risico’s voor de Rijksoverheid die voortvloeien uit de borgstelling.

  1. Welke garanties zijn er dat de borgstelling gebruikt wordt voor maatregelen waarvan de effectiviteit nog ter discussie staat zoals technische maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond?
  2. Kan de regering aangeven op welke wijze wordt geborgd dat de Rijksoverheid geen dubbele kosten zal krijgen in relatie tot de uitkoopregelingen voor de veehouderij, waarbij tevens een beroep zal kunnen worden gedaan op de borgstelling ten aanzien van eerdere, recente investeringen?

Interessant voor jou

Vragen van Prast (PvdD) over Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018-2021

Lees verder

Vragen van Nicolaï (PvdD) over brief Covid-19 van 14 december 2021 met betrekking tot desinformatie

Lees verder

    Learn More Doneer