Vragen van Prast (PvdD) bij Werk­pro­gramma Sportraad


Indiendatum: 12 okt. 2021

De fractie van de PvdD dankt de minister voor toezending van de actualisering van het werkprogramma van de Nederlandse Sportraad. Deze fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

De Sportraad kondigt een Advies aan over Beweegadviezen voor Specifieke Doelgroepen. De PvdD fractie onderschrijft het belang van Sport en Bewegen voor de fysieke en mentale gezondheid. Het RIVM besteedt structureel aandacht aan dit onderwerp, onder andere via de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, ZonMW heeft het al geruime tijd op de agenda en ook aan universiteiten krijgt het onderwerp, inclusief aanbevelingen voor beleid, aandacht.

In hoeverre verwacht de minister dat het onderzoek (1) door de Sportraad hier nog iets aan zal toevoegen? Heeft de minister iets gedaan met recente concrete beleidsaanbevelingen gebaseerd op als het er om gaat mensen meer te laten bewegen, en zo niet heeft hij plannen in die richting?

De PvdD-fractie ziet uit naar het antwoord van de minister.

[1] https://www.tilburguniversity....