Vragen van Niko Koffeman (PvdD) over houtige biomassa


Indiendatum: mrt. 2021

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van de Eerste Kamer danken de minister voor het toezenden van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa aan de Eerste Kamer. Zij hebben daar nog enkele vragen over, evenals over de uitvoering van de motie Koffeman c.s.

1) Kan de minister aangeven of en wanneer er een voortvarend afbouwpad voor houtige biomassa zal komen, conform SER-advies en op basis van internationale consensus over het feit dat door houtige biomassa meer CO2 (stikstof en fijnstof) wordt uitgestoten, waardoor de klimaatdoelen van Parijs in gevaar komen?

2) Gaat de minister in overleg met Vattenfall over de subsidie voor houtige biomassa, aangezien de centrale in Diemen nog niet gebouwd is en Vattenfall zelf aangeeft mogelijk niet door te gaan met de biomassacentrale als er te weinig draagvlak voor is onder de bevolking?

3) Kan de minister aangeven hoeveel biomassacentrales Nederland momenteel telt en hoeveel er zijn gepland? Hoe is de minister voornemens nationale regie te houden op de bouw van deze centrales, vooral omdat niet voor alle biomassacentrales een vergunning is vereist?

4) Kan de minister aangeven dat er - zoals de motie Koffeman verlangt - in 2020 inderdaad geen nieuwe subsidies zijn afgegeven voor hout-bijstook in kolencentrales?

Interessant voor jou

Vragen van Christine Teunissen (PvdD) over Afrika-strategie van de Europese Commissie

Lees verder

Vragen van Nicolaï (PvdD) inzake het volgen van quarantaineregels door politici

Lees verder

    Learn More Doneer