Vragen van Nicolaï (PvdD) inzake het volgen van quaran­tai­ne­regels door politici


Indiendatum: 26 mrt. 2021

Vragen van het lid Nicolaï (PvdD) op 26 maart 2021 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake quarantaine politici.

  1. Is het waar dat minister Ollongren nadat bij haar besmetting met het Covid19 virus was vastgesteld met haar chauffeur per dienstauto vertrok vanaf het Binnenhof? Zo nee, hoe vertrok de minister dan? Zo ja, zijn er in de dienstauto speciale voorzieningen om besmetting van de chauffeur te voorkomen?
  2. Klopt het dat verkenner Jorritsma volgens de geldende quarantaineregels de vrijheid kon nemen niet in quarantaine te gaan? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe beoordeelt u de voorbeeldfunctie van de verkenner wanneer deze in afwijking van de quarantainevoorschriften besluit niet in quarantaine te gaan en dat openbaar meedeelt?
  3. Bent u van mening dat de fractievoorzitters en anderen die in de afgelopen dagen in contact geweest zijn met minister Ollongren in verplichte thuisquarantaine zouden moeten gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat u gaat u doen om te bevorderen dat zij dit daadwerkelijk doen?
  4. Bent u van mening dat de quarantaineregels die voor burgers gelden in gelijke mate gelden voor leden van de regering en van de Staten-Generaal, inclusief de beide verkenners? Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn leden van het kabinet in nauw contact geweest met staatssecretaris Mona Keijzer kort voordat haar besmetting met het Covid19 virus werd vastgesteld. Zo ja, zijn die leden In quarantaine gegaan, en zo ja, wanneer en voor welke periode? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid deze vragen binnen een week te beantwoorden gelet op de voorbeeldfunctie die de verkenners en de hen bezoekende politici hebben?