Vragen van Koffeman (PvdD) over tweede inci­dentele supple­toire begroting EZK 2020 inzake nood­pakket banen en economie


Zonder voor­waarden, geen steun

Indiendatum: 9 jun. 2020

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de regering en ambtenaren voor hun snelle steun aan Nederlandse sectoren die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Toch hebben de leden een aantal vragen, vooral waar het gaat om de keuze voor sectoren die steun ontvangen en de voorwaarden die al dan niet aan die steun worden gesteld. De éénmalige tegemoetkoming van 4.000 euro (TOGS), de aanvullende steun via Qredits en de maatregelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen op instemming rekenen van de leden. Waar zij wel meer duidelijkheid over willen is de Garantie Ondernemersfinanciering, de Borgstelling MKB, en de kredietverstrekking via de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Door aan de maatregelen eisen te stellen kan de energietransitie worden gestimuleerd die past bij de 1,5 gradeneconomie.

De leden denken aan het verder opschroeven van de energiebesparingsplicht die al sinds 1993 wettelijk is vastgelegd in bestaande milieuwetgeving, maar nauwelijks gehandhaafd wordt door gemeenten en provincies. Met deze bepaling worden bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Is de minister bereid om de handhaving verder te intensiveren of zelfs op te rekken naar 7 of 10 jaar? Is de minister bereid om toch onderzoek te doen naar de uitbreiding van deze plicht? Verder zou de minister bedrijven moeten verplichten om duurzaamheidsdoelen te formuleren en zich daarover te verantwoorden. Zonder verantwoording geen steun. Graag een reactie van de minister.

De leden van de fractie begrijpen dat er snel moest worden gehandeld, maar dat betekent niet dat er geen voorwaarden mogen worden gesteld aan de financiële steun voor bedrijven en ondernemers. We leven nu immers niet alleen in een 1,5 meter samenleving, maar ook in een 1,5 gradeneconomie.

Aan geen van de maatregelen die tot nu toe gepresenteerd zijn, zijn fatsoenlijke duurzaamheidseisen gekoppeld. Zijn de steunmaatregelen niet te zeer gericht op de korte termijn als ze geen enkele preventieve werking hebben voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarvan veel ernstiger gevolgen te verwachten zijn dan van de huidige economische crisis? Graag een reactie van de minister van Klimaat (!).

In de samenleving is ophef ontstaan over steun van de Nederlandse overheid aan noodlijdende ondernemingen die in goede tijden belasting ontweken en de voorkeur gaven aan het uitkeren van dividend aan aandeelhouders, als vliegtuigmaatschappijen en booking.com. Denemarken biedt geen overheidssteun aan bedrijven die geregistreerd zijn in belastingparadijzen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Hoe staat de minister daar tegenover? Is de minister het met de leden eens dat fossiele bedrijven alleen steun mogen ontvangen wanneer zij voldoen aan harde duurzaamheidseisen? Is de minister het met de leden eens dat bovendien geen noodsteun verleend moet worden aan bedrijven die belasting ontwijken via buitenlandse constructies?

[1] https://www.transport-online.n...

Interessant voor jou

Vragen van Nicolaï (PvdD) over juridische grondslagen noodverordeningen COVID-19

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) inzake derde incidentele suppletoire begroting EZK 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Lees verder

    Learn More Doneer