Vragen van Koffeman (PvdD) over stik­stof­pro­ble­matiek


Indiendatum: 21 mrt. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen aan de minister van N&S:

  1. Het onteigenen van boeren is een vergaande maatregel, die begrijpelijkerwijs tot onrust leidt in de agrarische gemeenschap en die bovendien tot langslepende juridische procedures kan leiden. Welke juridische basis gebruikt het kabinet voor onteigening? Is de minister het met experts agrarisch recht[1] eens dat door invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 onteigeningsprocedures nog langer zullen duren, omdat het koninklijk besluit komt te vervallen en men voor dat besluit voortaan naar de rechter moet? Waarom kiest het kabinet niet voor het intrekken van natuurvergunningen, een procedure die juridisch in ieder geval haalbaar is en bovendien sneller te realiseren is?

  2. Hoe is de minister voornemens te voorkomen dat latente, niet-gebruikte stikstofrechten worden opgekocht voor de uitbreiding van agrarische ondernemers, industrie en luchtvaart, waardoor de stikstofvervuiling alleen maar toeneemt? Is de minister het met de leden van de PvdD-fractie eens dat handel in stikstof beëindigd zou moeten worden? Is de minister het met de leden eens dat bij het verhandelen van stikstofrechten de fosfaatrechten en mestrechten beëindigd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  3. In Oisterwijk wordt in één straat een varkenshouder uitgekocht voor 2,5 miljoen belastinggeld, terwijl er verderop in de straat een nieuwe varkenshouder bij komt. Diezelfde situatie speelt nu in Egchel. Een stal met 100.000 varkens heeft een vergunning om uit te breiden met 25.000 varkens erbij. Is de minister voornemens om daar een streep door te zetten?

  4. Is het waar dat de Habitatrichtlijn in Brussel gewijzigd kan worden, zoals enkele fracties in de Tweede Kamer beweren? Klopt het dat het dan mogelijk zou worden om het aantal Natura2000-gebieden te beperken? Zo ja, kunt u een inschatting geven van hoelang dat zou kunnen duren? Bent u het met de leden van de PvdD eens dat deze weg alleen maar leidt tot vertraging van een noodzakelijke aanpak van de stikstofdepositie vanuit de landbouw, industrie en mobiele verkeer? En dat de natuur en waterkwaliteit daarmee niet gebaat zouden zijn?

[1] Duurt het onteigenen van boeren 10 jaar? 'Nee, maar 5 jaar is nog vreselijk lang' - EenVandaag (avrotros.nl)