Vragen van Koffeman (PvdD) over regi­stratie ritueel geslachte dieren


Indiendatum: nov. 2021

Er is nog altijd geen duidelijk beeld over de invulling van (alle onderdelen van) de toezegging ‘Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (T01556) uit 2012. De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft tijdens een debat op 12 juni 2012 toegezegd het totaal aantal onverdoofd geslachte dieren, gedifferentieerd naar diersoort, alsmede het verdere traject van deze vleesproducten, in kaart te brengen. De leden van de PvdD willen de huidige minister dringend verzoeken om de toezegging spoedig te voldoen en hebben derhalve - mede namens GroenLinks en PVV - de volgende vragen opgesteld:

  1. Kunt u aangeven hoeveel vlees naar Nederland geïmporteerd in de afgelopen vijf jaar?
  2. Kunt u aangeven hoeveel vlees van onverdoofd geslachte dieren in Nederland is geïmporteerd in de afgelopen vijf jaar?
  3. Kunt u aangeven hoeveel (vlees van) onverdoofd geslachte dieren door Nederland is geëxporteerd in de afgelopen vijf jaar?
  4. Kunt u aangeven waarin het verschil in voorwaarden zit om vlees als halal gecertificeerd of kosjer gecertificeerd te verkopen, uitgesplitst per diersoort?
  5. Kunt u bevestigen dat u geen zicht heeft op de afzet van vlees van onverdoofd geslachte dieren en dat het daardoor nog altijd mogelijk is dat mensen onbewust vlees kopen dat afkomstig is van dieren die zonder voorafgaande bedwelming zijn geslacht?
  6. Kunt u per diersoort (schapen, geiten, runderen) uiteenzetten hoeveel dieren er (onbedwelmd) ritueel werden geslacht in 2018, 2019, 2020 en 2021?

Interessant voor jou

Vragen van Nicolaï (PvdD) over kans op besmettelijkheid na vaccinatie en wat te doen bij code zwart in ziekenhuizen

Lees verder

Vragen van Nicolaï (PvdD) over wetsvoorstel uitbreiden gebruik coronatoegangsbewijs

Lees verder

    Learn More Doneer