Vragen Prast (PvdD) bij supple­men­taire begroting KLM


Indiendatum: 21 jun. 2022

De leden van de PvdD hebben naar aanleiding van het wetsvoorstel de volgende vragen.

In haar brief over de governance van AirFrance KLM naar aanleiding van een vraag van het lid Prast tijdens de briefing op 30 mei 2022 schrijft de minister dat de Nederlandse Staat een afhankelijk lid in de board van AFKLM heeft. Deze deelt informatie vanuit de board met de Staat, deelt de vergaderstukken van de board, en stemt af met de Staat over de door hem in te nemen positie. Eerder was er, aldus de brief, een onafhankelijk lid dat wel informatie deelde, maar niet de vergaderstukken. De minister noemt als voorbeelden van informatie waarover de staat via het huidige afhankelijke board member kan beschikken onder andere overnames en investeringen in de vloot.

Is de minister het met deze leden eens dat overnames en investeringen in de vloot relevant kunnen zijn voor de koers?

Deze leden zijn benieuwd hoe het met de Staat delen van deze informatie door het afhankelijke board member zich verhoudt tot de letter en geest van artikelen 5.4 en 5.5 van de Wet op het Financieel Toezicht en tot Market Abuse Regulation EU 596/2014. De WFT en MAR verbieden degene die over voorwetenschap beschikt deze aan derden mede te delen. Voorwetenschap is gedefinieerd als kennis die niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed op de koers zou kunnen hebben. Kan de minister toelichten waarom de betreffende voorwetenschap wel gedeeld mag worden?

In de toelichting schrijven de ministers dat zij verwachten dat met de kapitaalverstrekking AFKLM in een betere positie komt, “hetgeen weer ten goede komt aan het aandeel”. Tussen 23 mei en 17 juni is de AFKLM koers gedaald met 42 procent. In dezelfde periode daalde de koers van Lufthansa met 13 procent, Delta met 22 en Ryanair met 17 procent.

Had de minister deze scherpe koersdaling van AFKLM verwacht?

Wat zegt deze koersontwikkeling volgens de minister over het vertrouwen van marktpartijen in de positie van AFKLM? Op welke koersontwikkeling hoopt de minister op een termijn van één, twee, vijf jaar?

Kloppen de berichten die sinds kort in de media verschijnen dat het kabinet krimp voor Schiphol overweegt? Zo ja, werd krimp al overwogen toen de Tweede en Eerste Kamer over het wetsvoorstel supplementoire begroting voor de aankoop van aandelen debatteerde?

Indien ja, is de minister het met deze leden eens dat deze informatie mogelijk relevant was voor het debat en de besluitvorming?

Indien krimp van Schiphol nog niet werd overwogen toen het kabinet voorstelde 220 miljoen euro uit te geven en tien miljoen euro te laten lopen door de aandelenaankoop, hoe kijken de ministers dan met deze kennelijk recente krimpoverweging terug op de aankoop van aandelen AFKLM?

Als het aantal passagiers op Schiphol moet krimpen, gaat dat dan vooral, of juist niet, om transferpassagiers?

De leden van de PvdD zien uit naar de beantwoording van deze vragen.

Interessant voor jou

Vragen Prast over CETA

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Lees verder

    Learn More Doneer