Vragen Nicolaï (PvdD) over de moni­to­rings­rap­portage online kans­spelen voorjaar 2023


Indiendatum: 20 jun. 2023

Indiener: Peter Nicolai

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben enkele vragen naar aanleiding van de monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023.

  1. Het aantal spelers (accounts) steeg tussen juli ’22 en januari ‘23 met 53%. Maandelijks gokken gemiddeld 365.000 spelers online. Ruim 60% van de spelers is nieuw. Zij gokten niet voordat de markt op 1 oktober 2021 werd gelegaliseerd (bron: Gokbedrijven verdienen 1,1 miljard in jaar na legalisering; verdubbeling accounts (nos.nl)). Het doel van het legaliseren van de online gokmarkt, was om spelers uit de onveilige illegale gokwereld te halen en te verplaatsen naar de veiliger geachte legale gokmarkt. Vindt de minister dat zijn opzet is geslaagd? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  2. Erkent de minister dat de legalisering van de online gokmarkt bijdraagt aan potentiële gokverslaving van (voornamelijk) jongvolwassenen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat hij eraan doen om deze groep gebruikers te beschermen tegen verslaving? Erkent de minister dat de legalisering van de online gokmarkt bijdraagt aan potentiële schuldenproblematiek van (voornamelijk) jongvolwassenen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beschouwt hij dit niet als een signaal om online gokken weer te verbieden? Indien hij dat niet zo ziet, welke maatregelen gaat hij dan nemen om te voorkomen dat een grote groep jongeren in de schulden raakt? Is hij voornemens om via een voorlichtingscampagne jongvolwassenen te wijzen op de risico’s van online gokken? Is hij voornemens om in samenwerking met het ministerie van VWS en OCW aandacht te vragen voor deze problematiek via bv. huisartsen, verslavingsartsen en onderwijs op middelbare scholen? Hoeveel verslaafde jongeren acht de minister acceptabel?
  3. Hoeveel geld verdiende de Nederlandse staat met de online gokmarkt tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022? Hoeveel was dat in vergelijking met de inkomsten een jaar eerder - voordat de online gokmarkt werd open gesteld?
  4. Hoe is de minister voornemens om de bekendheid van Loket Kansspel en het Centrale Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) te vergroten?
  5. Is het zo dat spelers die eerst online met gokken in aanraking komen, sneller geneigd zijn om ook in een casino te gaan gokken? Is er onderzoek gedaan naar die mogelijke tendens? Zo ja, kan de minister dat onderzoek delen met de leden? Zo niet, is de minister bereid om zulk onderzoek in te stellen?

Interessant voor jou

Vervolgvragen Koffeman (PvdD) over de compensatie van de pechgeneratie studenten

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over pilot eiwitarm veevoer

Lees verder

    Learn More Doneer