Vragen Nicolaï (PvdD) over de contou­rennota herziening mijn­bouw­stelsel


Indiendatum: 11 jul. 2023

Contourennota herziening mijnbouwstelsel

De PvdD heeft de volgende vragen.

1. Hoeveel vergunningen voor gas en olie zijn voor onbepaalde tijd verleend?

2. Hoeveel verleende vergunningen voor gas en olie hebben een doorlooptijd na 2050?

3. Welke mogelijkheden biedt de Mijnbouwwet om vergunningen in te trekken of te wijzigen met het oog op de doelen om in 2050 klimaatneutraal te zijn?

4. Klopt het dat in de Mijnbouwwet een regeling ontbreekt die betrekking heeft op eventuele nadeelcompensatie bij intrekking of wijziging van vergunningen? Zo ja, is er dan een andere wettelijke regeling die in zo’n geval van toepassing is? Als dat niet het geval is, kan de minister dan de contouren schetsen van een regeling van nadeelcompensatie die passend zou kunnen worden geacht?

5. Indien nieuwe winningsvergunningen worden afgegeven, worden de aanvragers daarbij gewaarschuwd dat er rekening moet worden gehouden met wijziging of intrekking van de vergunning in verband met noodzakelijke klimaatmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Interessant voor jou

Vragen Nicolai (PvdD) over onderzoek naar effectiviteit avondklok

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten van de Staat

Lees verder

    Learn More Doneer