Vragen Nicolai (PvdD) over onderzoek naar effec­ti­viteit avondklok


Indiendatum: jul. 2023

In haar brief van 8 juni jl. geeft de minister aan dat er door het RIVM geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effectiviteit van afzonderlijke coronamaatregelen, omdat het niet mogelijk zou zijn om dit onderzoek uit te voeren. Wel is de minister van VWS “met het RIVM in gesprek […] om vanuit hun wettelijke taakstelling de mogelijkheden te verkennen om de effectiviteit van combinaties van verschillende maatregelen te onderzoeken, evenals de timing hiervan, mede vanuit de internationale context.” (p.7)

  1. Kan de minister aangeven op welke termijn dat onderzoek gereed zal zijn?
  2. Kan de minister aangeven of ook onderzocht wordt in hoeverre de ontheffing van de avondklok voor jagers voor de jacht op wilde zwijnen en vossen daadwerkelijk noodzakelijk was voor het voorkomen van schade aan gewassen en het voorkomen van de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest? En wordt ook onderzocht of de ontheffing al dan niet heeft bijgedragen aan de verspreiding van covid-19? Welke uitkomst moet uit het onderzoek vloeien om tijdens een volgende covid-19-pandemie geen ontheffing meer te zullen verlenen? De leden horen tot slot graag of een dergelijke ontheffing voor jagers ook tijdens volgende pandemieën zal worden afgegeven.