Vragen Koffeman (PvdD) over het voorstel voor een Besluit van Raad aangaande het standpunt van de EU in het gemengde comité CETA voor aanvul­lende voor­schriften bij de beslechting van inves­te­rings­ge­schillen


Indiendatum: 11 jun. 2024

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben een aantal vragen over het voorstel voor een Besluit van Raad aangaande het standpunt van de EU in het gemengde comité CETA voor aanvullende voorschriften bij de beslechting van investeringsgeschillen.

1. Kan de regering aangeven wat de gevolgen zijn voor CETA van de afwijzing door de Franse senaat, en wat het nu te volgen tijdpad rond implementatie (al dan niet) is?

2. Is het waar dat CETA in slechts 17 parlementen in de EU is goedgekeurd maar desalniettemin al goeddeels in werking is getreden. Met welke legitimatie en hoe lang kan de voorlopige inwerkingtreding stand houden zonder ratificatie van alle lidstaten?

3. Kan de regering in handelsstromen en in geld aangeven wat de effecten van de inwerkingtreding in de voorbije vijf jaren geweest zijn?

4. Klopt het dat 95% van het verdrag al in werking getreden is en dat de waarde van de handelsstromen aanzienlijk meer gestegen is dan de kwantiteit van de handelsstromen daarbij sterk is achtergebleven? https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/03/21/all-you-need-to-know-about-ceta-the-controversial-eu-canada-trade-agreement_6639822_8.html

5. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor Nederlandse en Europese boeren wanneer hun producten aan strengere eisen moeten voldoen dan die gelden voor import van soortgelijke producten uit Canada?

6. Kunt u aangeven of het klopt dat er geen spiegelclausule in CETA is die Canadese exporteurs verplicht aan Europese standaarden te voldoen, bijvoorbeeld waar het gaat om de administratie van antibioticagebruik in de veehouderij?

7. Kent u het onderzoek van het Veblen instituut dat constateert dat de eerste jaren van implementatie van CETA vooral negatieve gevolgen heeft gehad voor het klimaat? Deelt u die conclusies? Zonee, waarom niet, zoja, welke consequenties verbindt u daaraan? https://www.veblen-institute.org/Assessment-after-6-years-of-provisional-application-of-the-CETA-a-mixed-picture.html

8. Er leven nog steeds grote zorgen over de neutraliteit en onafhankelijkheid van ICS in procedures tussen multinationals en overheden. Deelt u die zorgen of kunt u ze overtuigend wegnemen, met name op het gebied van milieu- en klimaateffecten?

Interessant voor jou

Nadere vragen over het gebruik van clustermunitie in Oekraïne

Lees verder

Nadere vraag Nicolaï (PvdD) over de Huisvestingswet 2014 (36.190)

Lees verder

    Learn More Doneer