Vragen Koffeman (PvdD) over de regi­stratie van vlees afkomstig uit onver­doofde rituele slacht


Indiendatum: sep. 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben een aantal vervolgvragen naar aanleiding van de antwoorden van de minister van 30 mei jl. over de registratie van vlees afkomstig uit onverdoofde rituele slacht.

In de antwoorden van de minister bevestigt hij opnieuw dat het voor consumenten nog altijd onmogelijk is om vast te stellen of zij (ongewild) vlees kopen van dieren die onverdoofd zijn geslacht. Het is nog steeds niet verplicht om bij de verkoop van vlees(producten) te vermelden dat het vlees afkomstig is van ritueel onbedwelmd geslachte dieren.

1. De minister geeft aan dat hij transparantie belangrijk vindt en benadrukt “dat een consument altijd de slager kan bevragen op de herkomst van het vlees, zoals Wageningen Research ook stelt in haar onderzoeksrapport.” (Eerste Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 31 571, AG 11, 12).

Erkent de huidige minister dat veel vlees door consumenten niet bij de slager, maar bij de supermarkt wordt gekocht, waarbij niemand aanwezig is die vragen over de herkomst van het vlees kan beantwoorden? Tot wie moet de consument zich dan wenden voor informatie? Is de minister het met de leden eens dat er van transparantie dus zeker niet altijd sprake is?

2. Het bevreemdt de leden van de fractie dat niet wordt geregistreerd hoeveel vlees van onverdoofde slacht jaarlijks wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Volgens de minister maakt zulke registratie “geen onderdeel uit van de geharmoniseerde handelsstatistieken.” Betekent dit dat in de gehele EU niet wordt geregistreerd hoeveel en welk vlees van onverdoofde slacht er jaarlijks wordt geïmporteerd en geëxporteerd? Of is Nederland daarin uniek?

3. Op welke wijze kunt u garanderen dat vlees van dieren die onverdoofd zijn geslacht maar dat is afgekeurd voor het koosjer-circuit, wordt afgezet in het halal-circuit en hoe is het toezicht hierop vormgegeven? Op welke wijze kunt u garanderen dat dit vlees niet in het reguliere circuit terechtkomt?

4. Waarom wordt niet standaard, maar wel bij de slacht voor het Offerfeest, geregistreerd hoeveel dieren direct na het aansnijden een bedwelming kregen, hoeveel dieren kort voor het verstrijken van de 40 seconden een bedwelming kregen en hoeveel dieren geen bedwelming kregen omdat ze binnen 40 seconden na het aansnijden het bewustzijn hadden verloren?

5. Kunt u de cijfers delen van het Offerfeest van 2022 w.b. bovenstaande vragen?

6. Hoe kan de Minister stellen dat er "niet meer dieren onbedwelmd ritueel worden geslacht dan noodzakelijk om aan de daadwerkelijke behoefte van de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen aan vlees van onbedwelmd ritueel geslachte dieren te voldoen", terwijl er geen statistieken worden bijgehouden over de import en export van onbedwelmd geslacht vlees?

7. Is de Minister het met de leden eens dat er veel meer onbedwelmd geslacht vlees in Nederland kan circuleren (door ontbrekende in- en exportcijfers) dan dat er nodig is om aan de behoefte van de religieuze gemeenschappen te voldoen?

8. Zo ja, is de Minister het dan met de fractie eens dat de afspraak - er mag alleen nog maar worden geslacht voor de binnenlandse behoeften - die is gemaakt in het Convenant Onbedwelmd Slachten volgens Rituele Riten (vastgelegd en in werking getreden op 1 januari 2018), niet gehandhaafd kan worden?

9. Kunnen dieren (zoals runderen in de koosjere slacht) na een mislukte onverdoofde aansnede na 40 seconden alsnog onbruikbaar verklaard worden voor de religieuze markt en in het reguliere circuit aangeboden worden? Zoja, hoe kan een consument zeker weten dat het door hem/haar gekochte vlees niet afkomstig is van initieel onverdoofde slacht?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over de bejaagbaarheid van de grauwe gans

Lees verder

Vervolgvragen Koffeman (PvdD) over de compensatie van (ex)leenstelselstudenten

Lees verder

    Learn More Doneer