Inbreng Visseren-Hamakers (PvdD) Verken­nende gesprekken aandelen EPZ (kern­energie)


Indiendatum: jul. 2024

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA danken de minister voor de informatie en hebben de volgende vragen:

De minister stelt dat de aandeelhouders van EPZ terughoudend zijn over de bedrijfsduurverlenging vanwege marktrisico’s en politieke onzekerheden. Ze zijn ook niet bereid de haalbaarheidsonderzoeken over verlenging mede te financieren. Ook willen de lokale overheden (gemeentes en provincie) hun aandelen verkopen aan de Staat, aangezien zij op lokaal niveau geen direct belang meer zien.

De Partij voor de Dieren en GL/PvdA fracties delen deze terughoudende houding van de lokale aandeelhouders ten aanzien van het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele.

  1. Geldt deze terughoudendheid ook voor de aandeelhouder ERH (RWE)?
  2. Wat betekent deze terughoudendheid van provincie en gemeentes voor de plannen voor twee nieuwe kerncentrales in dezelfde gemeentes en provincie? Met andere woorden, wat zegt dit over het lokale draagvlak voor kernenergie?
  3. Welke gemeenten zijn aandeelhouder in ZEH?
  4. Hoeveel zijn de ZEH aandelen in EPZ op dit moment waard? Met andere woorden, wat is de orde van grootte van de kosten van een eventuele aankoop van deze aandelen door de Staat?
  5. Hoe lang overweegt de minister de kerncentrale in Borssele open te houden? Wat betekent dit voor de eventuele risico’s, met name op het gebied van kosten en milieu?
  6. Welke marktrisico’s en politieke onzekerheden veroorzaken bij de aandeelhouders deze terughoudende houding?

Interessant voor jou

Nadere vraag Nicolaï (PvdD) over de Huisvestingswet 2014 (36.190)

Lees verder

Inbreng Visseren-Hamakers (PvdD) evaluaties klimaatbeleid

Lees verder

    Learn More Doneer