Nadere vragen van Nicolai (PvdD) over contou­rennota herziening mijn­bouw­stelsel


Indiendatum: 7 nov. 2023

In reactie op de vierde vraag van de leden van de fractie geeft u aan dat u bij het verlenen van winningsvergunningen of instemmingen op winningsplannen geen waarschuwing geeft om rekening te houden met eventuele toekomstige wijziging of intrekking in verband met noodzakelijke klimaatmaatregelen omdat aanvragers uitsluitend rekening zouden behoeven te houden met de regels die momenteel gelden op grond van de Mijnbouwwet.

Deze reactie geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen. Verzocht wordt de vragen afzonderlijk te beantwoorden.

1. Is de wetgever bevoegd om de voorschriften van de momenteel geldende Mijnbouwwet ten nadele van vergunninghouders te wijzigen?

2. Dient zo’n wijziging te voldoen aan artikel 1 EP EVRM?

3. Is het juist dat de rechter bij beoordeling van de vraag of een wetswijziging in strijd komt met artikel 1 EP EVRM moet nagaan of er een ‘fair balance’ is tussen het algemeen belang en het belang van een getroffen individu?

4. Is het juist dat bij de beoordeling of sprake is van een ‘fair balance’ mede gelet moet worden op de vraag of de nadelige wijziging voorzienbaar was?

5. Is het juist dat als de voorzienbaarheid een factor is, het van belang is dat een aanvrager of vergunninghouder gewaarschuwd wordt dat het klimaatbeleid aanleiding kan vormen voor het in de (naaste) toekomst nadelig wijzigen van de rechtspositie van de vergunninghouder?

6. Is er een belang dat in de weg staat van het waarschuwen van een aanvrager of vergunninghouder voor het feit dat het klimaatbeleid aanleiding kan vormen voor het in de (naaste) toekomst nadelig wijzigen van de rechtspositie van de vergunninghouder?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over de kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

Lees verder

Vragen van Ingrid Visseren-Hamakers (PvdD) over Pakket Belastingplan 2024

Lees verder

    Learn More Doneer