Nadere vragen PvdD (Nicolaï) over func­ti­o­neren lands­ad­vocaat Pels-Rijcken


Indiendatum: 14 mrt. 2023

De leden van de fractie van de PvdD en van de fractie-Otten hebben de volgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister dd. 15 februari 2023:

Vraag 1.

De leden van de fractie van de PvdD en de fractie-Otten hadden de de volgende vraag 1b gesteld, waarop nog niet geantwoord is. Verzocht wordt om alsnog te antwoorden.

“Is ook onderschreven dat het kantoor daadwerkelijk aan die waarden voldoet? Zo nee, acht de minister het voldoende dat een kantoor het belang van die waarden onderschrijft maar niet aangeeft dat het aan die waarden voldoet?”

Vraag 2.

De leden van de fractie van de PvdD en de fractie-Otten hadden de de volgende vragen gesteld, waarop nog niet geantwoord is. Verzocht wordt om alsnog te antwoorden.

“De minister acht het voldoende dat in bestuurlijke overleggen met de landsadvocaat het respecteren van de waarden wordt besproken. Dat kon ook al voordat in de NRC een artikel verscheen waarin de volgende informatie werd gegeven:

Bij Pels Rijcken, blijkt uit de gesprekken, houden bepaalde advocatenafdelingen er al jaren uiterst grove omgangsvormen op na. De top van de organisatie – gevormd door de 37 partners – geeft niet bepaald het goede voorbeeld. Het „plezierig en stimulerend werkklimaat” dat het kantoor nastreeft, is soms ver te zoeken. Er zijn schreeuwende partners en medewerkers die huilen. Een partner spreekt over homoseksuele collega’s als „flikkers”. Hij imiteert Chinezen en omschrijft hen als spleetogen. Hij noemt zwarte collega’s „neger” en Surinamers „lui”. Gecorrigeerd wordt hij niet.

Ook elders klinkt racistische taal over buitenlanders – ‘grappig’ bedoeld bij de lunch of bij het bespreken van werkopdrachten. Een advocaat in opleiding met een migratieachtergrond werd er in de ruim twee jaar dat hij bij Pels Rijcken werkte meermaals mee geconfronteerd. Juristen met een migratieachtergrond zijn zeldzaam bij het kantoor van de landsadvocaat. Van de 183 advocaten en notarissen bij Pels Rijcken hebben er vijf een niet-westerse achternaam, inclusief hij, blijkt uit het online personeelsoverzicht van eind oktober.

a. Wat heeft een bestuurlijk overleg voor nut als de minister pas door zo’n publicatie in de pers op de hoogte komt van de schending van de waarden?

b. Hoe kan een bestuurlijk overleg ertoe leiden dat voorkomen wordt dat het kantoor de waarden schendt?

c. Is in het bestuurlijk overleg in de periode voor de publicatie in de NRC de informatie met de minister gedeeld, die in de NRC openbaar is gemaakt?”

Vraag 3.

Wanneer geeft u een inhoudelijke reactie op het uitgebrachte rapport van de commissie advocatendiensten?

Vraag 4.

Volgens berichten in de media zou ook het OM gebruik maken van de diensten van de landsadvocaat. Is dat zo? Is dat te verantwoorden in het licht van strafrechtelijk onderzoek?

Interessant voor jou

Inbreng PvdD (Prast) over nieuwe pensioenwet

Lees verder

Nadere vragen PvdD (Prast) over tijdelijke liberalisering handel EU-Oekraine

Lees verder

    Learn More Doneer