Nadere vragen Prast over tijde­lijke libe­ra­li­sering handels­markt EU - Oekraine


Indiendatum: 20 dec. 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren nemen met belangstelling kennis van de antwoorden van de minister. Zij hebben nog enkele aanvullende vragen.

De minister geeft in haar brief van 25 november 2022 aan dat het tijdelijk opschorten van de resterende importheffingen over Oekraïense producten ervoor zorgt dat het goedkoper wordt voor Europese importeurs om Oekraïense producten te importen, waar eerder tarieven over werden geheven. Op de vraag van de Partij voor de Dieren dat dit wel eens zou kunnen leiden tot extra hongersnood in Afrika, antwoordt zij dat de impact van deze maatregel op de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika “lastig te duiden [is], maar naar verwachting beperkt. ” Inmiddels is duidelijk dat van het graan het grootse gedeelte is geïmporteerd naar Europa (via Nederland) en slechts een klein deel terecht is gekomen in de Hoorn van Afrika. Extra pijnlijk is dat het graan in Europa wordt gebruikt om dieren te voeden in de vorm van veevoer, terwijl het in de Hoorn van Afrika gebruikt zou worden om mensen te voeden. Kan de minister daarop reflecteren? En is zij bereid in de Europese Unie aandacht te vragen voor dit probleem? Wij zijn uit naar de reactie van de minister.

Interessant voor jou

Nader schriftelijk overleg Koffeman over beleidsinzet biogrondstoffen

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) over Europese noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie

Lees verder

    Learn More Doneer