Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over bestrijden desin­for­matie


Indiendatum: jan. 2024

- In uw antwoord op vraag 1d geeft u aan dat de AIVD geen onderzoek mag doen naar complottheorieën op zich. Bevoegdheden van de AIVD komen volgens u pas in beeld als er personen, organisaties of landen in geding zijn waarvan een mogelijke dreiging uitgaat. Er is dus een hiaat. Welke belangen staan eraan in de weg om een van de overheid onafhankelijke autoriteit de taak te geven om door haar als complottheorieën aangemerkte theorieën op zich te monitoren en verslag van haar onderzoek te doen.

- In uw antwoord op vraag 2b geeft u aan dat wanneer de nationale veiligheid, volksgezondheid, maatschappelijke en/of economische stabiliteit in het geding is, de overheid kan optreden en des- of misinformatie kan tegenspreken. Wat zou er tegen zijn als de in de vorige vraag bedoelde autoriteitsmede de taak krijgt om informatie die door haar als complottheorie wordt aangemerkt, op een door haar te bepalen wijze tegen te spreken op delende media waarop die complottheorie wordt opgevoerd?

- Uw antwoorden op de subvragen van vraag 7 (het scenario van razendsnelle ontwikkelingen n.a.v. fake-nieuws over Abn-Amro) zijn niet concreet en betreffen algemene opmerkingen over taken en bevoegdheden van de door u aangegeven instanties.
Kunt u aangeven welke instanties concrete maatregelen hebben voorbereid om ‘tegengas’ te geven als het geschetste scenario realiteit zou zijn.

Interessant voor jou

Nadere vragen Hamakers-Visseren (PvdD) over stikstofaanpak

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over contourennota herziening mijnbouwstelsel

Lees verder

    Learn More Doneer