Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over slaver­nij­ver­leden


Indiendatum: jan. 2024

Nadere vragen PvdD n.a.v. de beantwoording van de vragen over slavernijverleden dd.18 december 2023

De leden van de fractie van de PvdD hebben met belangstelling kennis genomen van de beantwoording. Naar aanleiding ervan hebben zij nog de volgende vraag.

Uit uw beantwoording leiden de leden af dat aan de aanbevelingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden voor een groot deel is tegemoet gekomen en dat nog trajecten lopen ter uitvoering van de aanbevelingen. Doordat in de beantwoording is ingegaan op de verschillende aanbevelingen is wat de leden zien als ‘de kernboodschap’ (als samenhangende basis) uit het zicht geraakt.

Zien de leden het goed dat de acties die de regering in haar brieven heeft omschreven mede tot doel hebben om voor de nazaten van totslaafgemaakten een fundament te schetsen van sociaal, economisch en cultureel herstel mede in het licht van het regeringsbeleid dat gericht is op bestrijden en voorkomen van discriminatie en (institutioneel) racisme?

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over contourennota herziening mijnbouwstelsel

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over Nationaal Preventieakkoord en Gezonde School

Lees verder

    Learn More Doneer