Nadere vragen Koffeman (PvdD) over pilot Eiwitarm Veevoer


Indiendatum: 21 nov. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer danken de minister voor de beantwoording van hun vragen. Zij hebben nog enkele aanvullende vragen:

  1. De minister geeft desgevraagd aan dat er “gezien de verschillen in bedrijfsvoering tussen de biologische en gangbare melkveehouderij (…) met de sector afgesproken [is] (Kamerstukken II, 2020–2021 35 534 nr. 159) om naast de pilot Koe en Eiwit voor de biologische melkveehouderij een aparte pilotstudie op te starten onder de naam Biomonitor.” (p.11). Aan die pilot, die loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023, doen 10 biologische melkveebedrijven mee. Wanneer worden de definitieve resultaten van deze pilot verwacht? Bent u voornemens die resultaten met de Eerste Kamer te delen? In hoeverre worden de resultaten van deze pilot vergeleken met/betrokken bij de resultaten van de pilot Eiwitarm Veevoer?
  2. Acht u het streven naar eiwitarm veevoer in overeenstemming met de aanpak ‘dierwaardige veehouderij’? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Vragen van Ingrid Visseren-Hamakers (PvdD) over Pakket Belastingplan 2024

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over Nationaal Groeifonds 2024, Klimaatfonds 2024 en begroting EZK 2024

Lees verder

    Learn More Doneer