Nadere vraag Prast (PvdD) over de meer­ja­ren­visie cultuur


Indiendatum: 14 mrt. 2023

De leden van de PvdD danken de staatssecretaris voor haar antwoorden op de eerdere vragen. Zij hebben nog één aanvullende vraag.

De staatssecretaris constateert dat bepaalde zaken in de creatieve en culturele sector beter moeten. Zij noemt eerlijke beloning en toegankelijkheid, en geeft een opsomming van zaken waarvoor zij zich inzet.

Deze leden vragen of zij het met deze leden eens is dat ook de werksfeer en -cultuur en de governance in de creatieve en culturele sector van belang zijn en beter kunnen en moeten en of zij bereid is hieraan expliciet aandacht te besteden en hierop in te zetten.

Deze leden kijken uit naar het antwoord van de staatssecretaris.

Interessant voor jou

Vragen Prast (PvdD) over herinvoering basisbeurs

Lees verder

Vragen van Nicolai (PvdD) over eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid ('pandemiewet')

Lees verder

    Learn More Doneer