PvdD-senator Nicolaï opent meldpunt voor onder druk gezette of geïn­ti­mi­deerde ambte­naren rondom invoering DSO


Melden kan ook anoniem

9 juni 2022

Senator Peter Nicolaï, oud-advocaat bestuursrecht, roept een ieder die te maken heeft (gehad) met de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet op, om - eventueel anoniem – kennis te melden van misleidende informatie aan de Kamer over het DSO of van het onder druk zetten van betrokkenen om zich te onthouden van openlijke kritiek.

Al eerder werd in de commissie van de Kamer gesproken over intimidatie van ambtenaren. Vandaag besteedt ook Binnenlands Bestuur aandacht aan de kwestie. Aan ambtenaren die de Kamer moesten informeren werd gevraagd “Kun je goed liegen”, zo blijkt.

Wie wat te melden heeft kan gebruik maken van de persoonlijke email van prof. mr. Peter Nicolaï: info@nicolaibestuursrecht.nl.