PvdD brengt wette­lijke regeling  grond­ge­bonden melk­vee­hou­derij dich­terbij  


28 april 2015

Op aandringen van de Partij voor de Dieren zal er een wet komen om de melkveehouderij grondgebonden te maken. Dat werd vandaag duidelijk in het debat in de Eerste Kamer, waarbij bleek dat de senaat de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij wil verankeren in wetgeving. Nu de AMvB in een wet moet worden omgezet, hebben de Tweede en de Eerste Kamer meer mogelijkheden om de toename van megastallen tegen te houden en meer koeien weidegang te bieden.

De Partij voor de Dieren heeft van de staatssecretaris de toezegging gevraagd en gekregen dat ze er alles aan zal doen de wet uiterlijk 1 september aan te bieden aan de Tweede Kamer. Bij een wetsvoorstel kunnen Tweede Kamerleden amendementen en moties indienen om het wetsvoorstel aan te passen. De PvdD is daarom blij met de komst van dit wetsvoorstel en zal alle mogelijkheden benutten om de komst van nog meer megastallen en de afname van weidegang te voorkomen. Lees hier de bijdrage van Niko Koffeman aan het debat.