"Neem verant­woor­de­lijkheid voor het slaver­nij­ver­leden"


PvdD-senator Nicolaï dient motie in voor wet naar Frans voorbeeld

11 maart 2020

De Nederlandse rechtsstaat moet verantwoordelijkheid nemen voor het onrecht dat met slavernij en slavenhandel is aangedaan. Dat betoogde Peter Nicolaï, senator voor de PvdD, in zijn bijdrage aan het debat over de Staat van de Rechtsstaat in de Eerste Kamer. Nicolaï diende daartoe aansluitend een motie in, die kamerbreed werd ondertekend.

Nicolaï wees erop dat Frankrijk al sinds 2001 een wet kent die de slavernij en slavenhandel in de 16e en 17e eeuw bestempelt als misdaad tegen de menselijkheid. In een motie vroeg hij de regering om eenzelfde wet in Nederland te overwegen.

Ook werd in de motie gevraagd te onderzoeken of in die wet de oprichting en instandhouding van het Nationaal Monument Slavernijverleden, van het Kenniscentrum Slavernijverleden en van een Slavernijmuseum diende te worden geregeld.

De motie werd niet alleen gesteund door GL, de SP en PvdA, maar ook door de regeringspartijen D66, CU en CDA. De stemming erover werd uitgesteld om minister Knops van BZK gelegenheid te geven er schriftelijk op te reageren.

Volgens Nicolaï gaat het aannemen van zo'n wet verder dan "excuses" en is het tijd om tot die wettelijke erkenning te komen, zodat "rekenschap" kan worden gegeven over onrecht in het verleden. De rechtsgemeenschap brengt de erkenning van het onrecht daarmee in het domein van het recht, waar het in feite ook thuis hoort, aldus Nicolaï. Hij sloot daarmee aan bij de woorden van Rutte, die op de Auschwitzherdenking dit jaar excuses aanbood voor medewerking van overheidsfunctionarissen aan de bevelen van de Duitse bezetter in het kader van de Jodenvervolging.

De volledige bijdrage van Peter Nicolaï staat hier.

Gerelateerd nieuws

Matchfixing rond de Omgevingswet is levensgevaarlijk

Opinie De Omgevingswet lijkt koste wat kost doorgang te moeten vinden, zelfs als de nationale veiligheid in het geding is. ...

Lees verder

"Hef staatsrechtelijke lockdown van Eerste Kamer op"

Prof. mr. Nicolaï roept Eerste Kamer op staatsrechtelijke lockdown Eerste Kamer per 7 april op te heffen De fractie van de P...

Lees verder