Motie van Nicolaï over slaver­nij­ver­leden


11 maart 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het van belang is dat de Nederlandse rechtstaat in rechte verantwoordelijkheid neemt voor het onrecht dat met slavernij en slavenhandel is aangedaan;

Overwegende dat het van belang is te onderzoeken op welke wijze kennis over de geschiedenis van de slavernij en de slavenhandel kan worden bevorderd en op welke wijze rekenschap kan worden afgelegd over het onrecht dat met de slavernij en de slavenhandel verbonden was.

Verzoekt de regering om na te gaan of er reden bestaat om – net zoals in Frankrijk – bij wet de slavernij en de slavenhandel die in het verleden heeft plaatsgevonden als een misdaad tegen de menselijkheid aan te merken, en om na te gaan of in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, een Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum dient te worden gegarandeerd, en daarover uiterlijk binnen twee maanden aan de Kamer te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag

Nicolaï


Status

Aangehouden

Voor

ChristenUnie, PvdD, SP, PvdA, D66, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Nicolaï c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels

Lees verder

Motie Nicolaï (PvdD) over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app

Lees verder

    Learn More Doneer