Minister BZK komt tegemoet aan motie Nicolaï (PvdD) over slaver­nij­ver­leden


Commissie Slavernij gaat met verzoeken uit motie aan de slag

30 juni 2020

Minister komt tegemoet aan motie-Nicolaï (PvdD) over slavernijverleden

De motie ingediend door PvdD-senator prof. mr Peter Nicolaï over het slavernijverleden is vandaag, op zijn verzoek, niet in stemming gebracht.

De PvdD vroeg de regering om nader onderzoek te doen naar de ‘Franse oplossing’. Frankrijk nam in 2002 een wet aan waarin de slavernij en slavenhandel in het verleden alsnog als misdaad tegen de menselijkheid werd aangemerkt. Dat zou volgens de PvdD in Nederland ook bij wet kunnen geschieden. Ook vroeg de PvdD in de motie om na te gaan of de oprichting en instandhouding van een nationaal Monument Slavernijverleden, een Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum in dezelfde wet zou kunnen worden gegarandeerd.

Overleg tussen Nicolaï en de minister heeft ertoe geleid dat minister Ollongren vanmorgen bij brief aan de Eerste Kamer heeft laten weten dat zij het verzoek dat in de motie werd gedaan, zal voorleggen aan de dialooggroep slavernijverleden die op korte termijn aan de slag gaat, met het verzoek dat in haar onderzoek en in de dialoog te betrekken. Indien voor het aanvullend onderzoek extra budget nodig is, zal het kabinet daarin voorzien, aldus de minister. Nicolaï ziet dat als een belangrijke eerste stap in de uitvoering van de motie en is verheugd dat de minister zo vlak voor Keti Koti daartoe bereidheid heeft getoond.